Zručnosti

Získavať potrebné vedomosti a zručnosti, rozvíjať komunikatívnosť, tvorivosť primerane na vek každého dieťaťa.