Žiadosť o prijatie dieťaťa 2022/2023 (.doc)

Žiadosť o prijatie dieťaťa 2022/2023 (.pdf)

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (docx)

Oznámenie o výnimke z karantény (docx)

Oznam podmienok vstupu do priestorov školy a školských zariadení (docx)

Karneval 2021.mp4 (253 MB)
pre uloženie videa – pravým tlačidlom myši – uložiť ako..

Deň matiek 2021.mp4 (191 MB)
pre uloženie videa – pravým tlačidlom myši – uložiť ako..

 

Milí rodičia, priaznivci MŠ Teriakovce.

Dovoľte mi, aby som Vás v mene kolektívu MŠ privítala na našom webovom sídle.

Dúfam, že si každý z Vás nájde to, čo ho bude zaujímať a aspoň trocha tým načrie do činností a aktivít, ktoré v našej MŠ uskutočňujeme.

Za kolektív MŠ, riaditeľka školy, Mgr. Jana Ivanková

Naše ciele

Vlastné ciele výchovy a vzdelávania školského vzdelávacieho programu

Kultúra

Vytvárať pozitívny vzťah k regionálnej kultúre a ľudovým tradíciám.

Zdravie

Ochraňovať a posilňovať organizmus dieťaťa a zlepšiť starostlivosť o zdravú výživu detí.

Zručnosti

Získavať potrebné vedomosti a zručnosti, rozvíjať komunikatívnosť, tvorivosť primerane na vek každého dieťaťa.