Vianočný pozdrav 2020.mp4 (111 MB)
pre uloženie videa – pravým tlačidlom myši – uložiť ako..

Aktuálne vyhlásenie o bezinfekčnosti (5.1.2021)

Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu na zač. šk. roka 2020/2021

Informácie na šk. rok 2020/2021

2. 9. 2020 – Nový školský rok 2020/2021

Milí rodičia, priaznivci MŠ Teriakovce.

Dovoľte mi, aby som Vás v mene kolektívu MŠ privítala na našom webovom sídle.

Dúfam, že si každý z Vás nájde to, čo ho bude zaujímať a aspoň trocha tým načrie do činností a aktivít, ktoré v našej MŠ uskutočňujeme.

Za kolektív MŠ, riaditeľka školy, Mgr. Jana Ivanková

Naše ciele

Vlastné ciele výchovy a vzdelávania školského vzdelávacieho programu

Kultúra

Vytvárať pozitívny vzťah k regionálnej kultúre a ľudovým tradíciám.

Zdravie

Ochraňovať a posilňovať organizmus dieťaťa a zlepšiť starostlivosť o zdravú výživu detí.

Zručnosti

Získavať potrebné vedomosti a zručnosti, rozvíjať komunikatívnosť, tvorivosť primerane na vek každého dieťaťa.

OZNAM OHĽADOM OTVORENIA MŠ

Riaditeľstvo MŠ Teriakovce oznamuje rodičom, že dátum otvorenia materskej školy pre všetky deti sa posúva o týždeň, t. j. na 25. 1. 2021. Dôvodom je zverejnenie tzv. ,,harmonogramu návratu do škôl 2021“, ktorý je dostupný na https://www.minedu.sk/data/att/18397.pdf

Pred nástupom je potrebný negatívny výsledok antigénového, resp. PCR testu zákonných zástupcov dieťaťa a vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete na našom webovom sídle.

Testovanie by sa malo uskutočniť v dňoch 23. – 24. 1. 2021 v obci Teriakovce; o presnom termíne a čase Vás budeme včas informovať.

Od 11.1.2021 je otvorená pre deti tých rodičov, ktorým práca nedovoľuje pracovať tzv. ,,home office“, resp. pre tých z ,,kritickej infraštruktúry“.

Ďakujem za pochopenie a prajem pekný zvyšok dňa.

S pozdravom
Mgr. Jana Ivanková