ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 2024/2025 (.pdf)

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MŠ 2024/2025 (.doc) alebo (.pdf)

Milí rodičia, priaznivci MŠ Teriakovce.


Dovoľte mi, aby som Vás v mene kolektívu MŠ privítala na našom webovom sídle.

Dúfam, že si každý z Vás nájde to, čo ho bude zaujímať a aspoň trocha tým načrie do činností a aktivít, ktoré v našej MŠ uskutočňujeme.

Za kolektív MŠ, riaditeľka školy, Mgr. Jana Ivanková

Naše ciele

Vlastné ciele výchovy a vzdelávania školského vzdelávacieho programu

Kultúra

Vytvárať pozitívny vzťah k regionálnej kultúre a ľudovým tradíciám.

Zdravie

Ochraňovať a posilňovať organizmus dieťaťa a zlepšiť starostlivosť o zdravú výživu detí.

Zručnosti

Získavať potrebné vedomosti a zručnosti, rozvíjať komunikatívnosť, tvorivosť primerane na vek každého dieťaťa.