Deň matiek 2021.mp4 (191 MB)
pre uloženie videa – pravým tlačidlom myši – uložiť ako..

Žiadosť o prijatie dieťaťa 2021/2022 (.doc)

Žiadosť o prijatie dieťaťa 2021/2022 (.pdf)

Aktuálne vyhlásenie o bezinfekčnosti (od 8.3.2021)

Informácie na šk. rok 2020/2021

2. 9. 2020 – Nový školský rok 2020/2021

Milí rodičia, priaznivci MŠ Teriakovce.

Dovoľte mi, aby som Vás v mene kolektívu MŠ privítala na našom webovom sídle.

Dúfam, že si každý z Vás nájde to, čo ho bude zaujímať a aspoň trocha tým načrie do činností a aktivít, ktoré v našej MŠ uskutočňujeme.

Za kolektív MŠ, riaditeľka školy, Mgr. Jana Ivanková

Naše ciele

Vlastné ciele výchovy a vzdelávania školského vzdelávacieho programu

Kultúra

Vytvárať pozitívny vzťah k regionálnej kultúre a ľudovým tradíciám.

Zdravie

Ochraňovať a posilňovať organizmus dieťaťa a zlepšiť starostlivosť o zdravú výživu detí.

Zručnosti

Získavať potrebné vedomosti a zručnosti, rozvíjať komunikatívnosť, tvorivosť primerane na vek každého dieťaťa.

ZÁPIS DETÍ DO MŠ TERIAKOVCE

Riaditeľstvo MŠ Teriakovce oznamuje rodičom, že zápis detí na
predprimárne vzdelávanie do MŠ Teriakovce sa uskutoční v termíne od

1. 5. 2021 – 31. 5. 2021

Žiadosť o prijatie nájdete na našom webovom sídle a môžete ju doručiť:

  • osobne do MŠ v čase od 7:00 – 16:00
  • poštou na adresu: MŠ Teriakovce, Teriakovce 51, 080 05 Prešov
  • e-mailom na adresu: msteriakovce@gmail.com

Mgr. Jana Ivanková
riaditeľka MŠ Teriakovce